VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen)

 • Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen,
  later een ruim aanvullend pensioen


  Doel

  Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) biedt de zelfstandige de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier een bijkomend pensioen op te bouwen naast zijn bescheiden wettelijk pensioen.

  Doelgroep

  • Zelfstandigen (en helpers) in hoofdberoep.
  • Zelfstandigen (en helpers) in bijberoep (op voorwaarde dat ze de minimale sociale bijdragen voor een zelfstandige in hoofdberoep betalen).
  • Meewerkende echtgenoten (met "maxi"-statuut).

   

  Flexibiliteit
  Het Life Pension Plan-VAPZ is een uitermate flexibele pensioenformule volledig op uw maat gesneden. U beslist zelf hoeveel en wanneer u stort.
  Bovendien zorgt het Life Pension Plan-VAPZ ook voor uw gezin. De aanvullende overlijdensdekking die u aan uw contract kunt koppelen geeft uw gezin een stuk financiële zekerheid als u plots zou wegvallen.
  Ook op het moment van pensionering (of voortijdig overlijden) is het VAPZ zeer soepel: ofwel opteert u om de opgebouwde pensioenreserve in één keer op te nemen, ofwel kiest u om het pensioenkapitaal om te zetten in een levenslang inkomen.

  Looptijd
  Einddatum contract: 65ste verjaardag van de zelfstandige.

  Premiebetaling
  Inzake premiebetaling kan u opteren voor een vast door u gekozen premiebedrag of voor, een vast percentage op uw netto belastbaar bedrijfsinkomen (NBI). De maximale premie bedraagt 8,17% van het geherwaardeerd (= geïndexeerd) netto belastbaar bedrijfsinkomen (van 3 jaar voordien), met een absolute max. premie van 3.060,07 euro (fiscaal maximum 2016). 

  Rendement
  Het rendement bestaat uit een vaste, gegarandeerde rentevoet + jaarlijks een variabele winstdeelneming.

  Zowel fiscaal voordeel op de stortingen als op uw sociale bijdragen zelf!
  Er is geen verzekeringstaks op de premies.
  De stortingen zijn integraal aftrekbaar als bedrijfslast (= marginale aanslagvoet, dus in de hoogste schijf!)
  Bovendien mag u de door u gestorte premie VAPZ ook aftrekken van uw belastbaar inkomen waarop uw sociale bijdragen berekend worden. Gevolg: minder sociale bijdragen te betalen!

  Bij de uitkering op einddatum wordt het aanvullend pensioen dat u opbouwt met Life Pension Plan-VAPZ, belast volgens het regime van de fictieve rente.

  Optioneel
  "Sociale" VAPZ-pensioenovereenkomst:

  • 10% van uw premie wordt besteed aan aanvullende solidariteitsprestaties.
  • Premie die fiscale voordelen oplevert = 9,40% van het geherwaardeerd netto-belastbaar bedrijfsinkomen met een absoluut max. van 3.520,77 euro (fiscaal maximum 2016).

  Niet voor elke zelfstandige interessant!
  Voor zelfstandigen met een vennootschap, dient eerst te worden berekend of VAPZ in hun specifieke situatie meer fiscaal voordeel oplevert dan pensioenopbouw via een groepsverzekering. 
  Soms kan een combinatie van beide systemen de meest interessante oplossing zijn.

  Henderickx & C° heeft bijzonder veel know-how in deze materie en verleent u graag advies.