Uitvaartverzekering

 • De uitvaartverzekering zorgt ervoor dat uw uitvaart wordt betaald, ongeacht het tijdstip van overlijden. 

  Doel:

  Een uitvaart kost gemiddeld 4 000 à 5 000 euro maar afhankelijk van uw persoonlijke wensen, kan dit ook een stuk hoger oplopen.
  Dat is een flinke hap uit het budget van diegene die achterblijft.
  Met de uitvaartverzekering (Tak 21) kan u zich verzekeren voor uw begrafeniskosten en alle aanverwante kosten.
  Bij het overlijden van de verzekerde betaalt de verzekeraar de factuur van de begrafenisondernemer rechtstreeks aan de begrafenisondernemer die de uitvaart heeft verzorgd.
  Het eventuele saldo of overschot wordt uitgekeerd aan uw erfgenamen, zijnde de nalatenschap.

  Deze verzekering eindigt niet op 60 of 65-jarige leeftijd, maar geldt levenslang. Volgens de polisvoorwaarden wordt het kapitaal uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde, ongeacht het tijdstip van overlijden.

  Met een uitvaartverzekering bent u gerust dat uw nabestaanden niet voor de kosten hoeven borg te staan.

  Het te verzekeren kapitaal dat u bij overlijden wenst ter beschikking te hebben, kan u zelf vrij bepalen (minimum 4.000 euro en maximum 10.000 euro).

  VOOR WIE?

  Alle natuurlijke personen met gewone verblijfplaats in België.

  Flexibiliteit inzake premiebetaling:

  Bij het sluiten van de polis kan u kiezen of u gedurende 15 jaar met vaste premies per maand wenst te betalen of ineens met een éénmalige koopsom die geldt voor de rest van uw dagen. De formule met éénmalige koopsom is verplicht voor verzekerden vanaf 66 jaar.
  De hoogte van het verzekerde bedrag kan u in de looptijd van het contract aanpassen aan uw gewijzigde noden. 

  FISCALITEIT:

  Er is geen fiscaal voordeel op de premies.
  Er is geen roerende voorheffing verschuldigd (tenzij bij vervroegde afkoop tijdens de eerste 8 jaar).
  Belgische rijksinwoners en natuurlijke personen zijn voor nieuwe stortingen onderworpen aan een verzekeringstaks op de premies van 2%. 

  ACCEPTATIE:

  De aanvaarding van de uitvaartverzekering is onderhevig aan een medische acceptatie op basis van een zeer korte medische vragenlijst.

  WAARBORG:

  Deze polis valt onder de Belgische beschermingsregeling (momenteel tot 100.000 euro) voor tak 21-levensverzekeringen indien de verzekeraar haar verplichtingen niet meer zou kunnen nakomen.

  Graag vrijblijvend meer info? Aarzel niet om ons te contacteren.

  Download hier het gratis formulier "Wilsbeschikking"