Riziv-polis

 • Elke arts, tandarts, apotheker of kinesist die toetreedt tot de nationale akkoorden van het Riziv, heeft in ruil daarvoor recht op een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van het Riziv.

  Gebruikt u die voor een Riziv-polis via Henderickx & C°? Dan bieden wij u een mooi voorzorgsplan op uw maat.

  Bent u arts, tandarts, kinesitherapeut of apotheker, en volgt u altijd de Riziv-tarieven? Dan bent u volledig geconventioneerd.
  Als arts of tandarts kunt u echter ook kiezen voor een gedeeltelijke conventionering. U hanteert dan naast de Riziv-tarieven ook een vrij tarief voor een deel van uw activiteiten.
  In beide gevallen hebt u recht op sociale voordelen Riziv (gedeeltelijk geconventioneerde artsen slechts op een verlaagd bedrag).

  Dat wordt u jaarlijks uitbetaald als tegenprestatie voor het feit dat u zich conventioneert.
  U bent wel wettelijk verplicht dat bedrag te gebruiken voor een sociaal pensioenplan of voor een gewaarborgd inkomen. Of een combinatie ervan. Wist u dat u die keuze trouwens op elk ogenblik kunt herzien?

  Cumul mogelijk
  Bovendien kan de Riziv-polis gecumuleerd worden met Pensioensparen, Individuele Levensverzekering en Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.
  De Riziv-polis kan ook gecombineerd worden met een Groepsverzekering en een Individuele Pensioentoezegging. Daarbij moet u wel rekening houden met de 80%-regel.

  Omvang van de bijdrage
  Hoeveel de Riziv-bijdrage voor u concreet betekent, hangt af van uw beroep en vindt u jaarlijks in het Belgisch Staatsblad. De bedragen worden bepaald op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Ze worden jaarlijks geïndexeerd.

  Hoeveel

  BEROEP volledig geconventioneerd gedeeltelijk geconventioneerd
  artsen € 4.790,23 (dienstjaar 2016) € 2.259,67 (dj 2016)
  tandartsen € 2.239,31 (dienstjaar 2015) € 2.239,31 (dj 2015)
  kinesitherapeuten € 1.400 tot 2.475 ifv verstrekkingen
  apothekers (indien > 38-uren week)
  (voor adjunct-apothekers en vervangers geldt een aparte regeling)
  € 2.828,73 (dienstjaar 2014) nvt
  Ook voor logopedisten is er voor dienstjaar 2016 een bijdrage mogelijk tussen 1200 en 2.475 euro.
  Zelfstandig verpleegkundigen (dienstjaar 2016) tot max 500 euro tussenkomst.

  Administratief bijzonder eenvoudig
  Indien u kiest voor een Riziv-polis zorgen wij voor een mooi voorzorgsplan op uw maat én nemen we de procedure om de sociale voordelen te verkrijgen van het Riziv op ons.

  Jaarlijks bezorgen wij u het aanvraagformulier (al gedeeltelijk ingevuld) voor de aanvraag van de Riziv-tussenkomst. U bezorgt ons het formulier ingevuld en ondertekend terug binnen een strikte termijn en wij bezorgen het aan het Riziv. Zij betalen vervolgens de bijdrage aan de verzekeraar en deze wijst de bijdrage toe aan uw Riziv-polis. Eenvoudig toch?

  Informeer bij Henderickx & C°. Met onze ruime ervaring in deze materie staan we u graag bij tijdens het maken van uw keuze. Vooral ook in combinatie met andere reeds bestaande of nieuwe levensverzekeringen of pensioenplannen is degelijk advies noodzakelijk.