Polis paarden

 • Bent u eigenaar van een paard? Dan biedt onze paardenpolis u de nodige bescherming.

  U kunt de volgende risico's verzekeren:


  Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)


  Vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u met uw paard veroorzaakt aan derden. Ook de toevallige houder of begeleider is gedekt door de polis indien deze geen beroep kan doen op een eigen verzekering.


  Rechtsbijstand


  Deze verzekering voorziet in juridische en financiële bijstand bij geschillen in verband met het verzekerde paard.


  Lichamelijke ongevallen


  Deze verzekering voorziet in een vergoeding in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval:

  • Tijdens het berijden, geleiden of op- en afstijgen van paarden en pony's.
  • Als passagier of menner van een rijtuig, bespannen met paarden of pony's.
  • Bij het verzorgen van paarden of pony's.


  Verzekering van het paard zelf


  U kunt uw paard zelf ook verzekeren tegen kwetsuren naar aanleiding van een ongeval. Maar ook diefstal van uw dier, chronische kreupelheden, noodslachting en veeartskosten kunnen in de polis voorzien worden.

  Leden van de Landelijke Rijvereniging (LRV) genieten van een extra korting op de premie.