Polis gewaarborgd inkomen

 • De polis gewaarborgd inkomen voorziet in de maandelijkse uitkering van een vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid omwille van een ziekte of een ongeval van de verzekerde.

  De formule "ziekten en alle ongevallen" is de meest ruime formule en dekt ongeschiktheden die voortvloeien uit ziekten, arbeids(weg)ongevallen of ongevallen in het privé-leven. Wereldwijd. 24 uur op 24.

  Zo lang de verzekerde arbeidsongeschikt is, voorziet de polis in een uitkering van een maandelijkse rente én de terugbetaling van de premie.


  Hoe verloopt de uitkering?
   
  • Bij een ongeschiktheid van minder dan 25% is er geen tussenkomst.
  • Bij een ongeschiktheid tussen 25% en 66% is de uitkering evenredig aan de graad van ongeschiktheid.
  • Bij een ongeschiktheid van 67% of meer wordt de verzekerde rente volledig uitgekeerd.


  Een voorbeeld: Jan is arbeidsongeschikt gedurende enkele maanden en daarna kan hij opnieuw met halve dagen in zijn zaak werken. Bijgevolg zal Jan de eerste maanden 100% van de verzekerde maandrente ontvangen. Van zodra hij met halve dagen terug aan de slag kan, valt hij terug op 50% van de uitkering.


  Hoe lang duurt de uitkering?
   

  De verzekeringnemer kan zelf kiezen uit een contract:

  • Met duurtijd tot aan de pensioenleeftijd.
  • Met een vooraf bepaalde vaste duurtijd / einddatum (vb 10, 15 of 20 jaar, of tot de einddatum van een bepaalde lening of investering).


  Voor bepaalde beroepen geldt er een maximum eindleeftijd.

  Zeer belangrijk in een polis gewaarborgd inkomen is dat voor het bepalen van de ongeschiktheidsgraad:

  • Men zowel rekening houdt met de fysiologische als de economische ongeschiktheid
  • En dat het hoogste uit die twee percentages zal gebruikt worden om uw uitkering te bepalen!


  (Voor sommige beroepen kunnen beperkingen worden opgelegd).

  Een voorbeeld: een pianist verliest bij een ongeval 2 vingers. Fysiologisch gezien is hij bijvoorbeeld 8% invalide, maar economisch gezien is hij 100% arbeidsongeschikt. Bijgevolg zal een goede polis gewaarborgd inkomen op basis van het hoogste percentage vergoeden. In de standaardpolis van Henderickx & C° zou de uitkering derhalve 100% zijn.

  Er is een eigen-risicotermijn. Dit is een soort franchise. Als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt, is er gedurende die eerste periode nog geen uitkering. De verzekeringnemer kiest zelf de duurtijd ervan: 1, 2, 3, 6 of 12 maanden. Hoe hoger de eigen-risicotermijn, hoe lager de premie.
  De meest courant genomen, bedraagt één maand. Immers, voor een griepje van 10 dagen heb je geen verzekering gewaarborgd inkomen nodig...

  Je kiest vandaag een te verzekeren maandrente. Hoe evolueert dit bedrag in de toekomst?
  Ook dat kan door de verzekeringnemer bij het sluiten van de polis gekozen worden: met of zonder indexatie; jaarlijkse klimmende rente of enkel indexatie vanaf datum schade.

  De premie is fiscaal aftrekbaar (op voorwaarde dat de economische arbeidsongeschiktheid wordt verzekerd):

  • Als beroepskosten worden bewezen: volledig aftrekbaar als beroepskost.
  • Indien forfaitair stelsel: premie wordt geacht in het forfaitair bedrag begrepen te zijn.


  De uitkeringen worden gewoon belast als een bedrijfsinkomen, ongeacht of de premies werden afgetrokken of niet.
  Wenst u meer informatie? Wij informeren en adviseren u graag bij het maken van uw keuze uit de diverse formules en opties.