Polis bestuurdersaansprakelijkheid

 • De laatste tijd neemt de nood aan een degelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van vennootschappen en vzw's enorm toe! In het vakjargon noemt men dit een verzekering "bestuurdersaansprakelijkheid" of een "D&O polis" (Directors & Officers Liability).

  Deze polis verzekert de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor fouten in het dagdagelijks beheer van een onderneming.

  Dergelijke fouten zijn niet gedekt in de gewone polis BA-uitbating!

  Door enkele wetswijzigingen en ook ingevolge het gewijzigd economisch klimaat, lopen bestuurders almaar meer het gevaar met hun persoonlijk vermogen te moeten opdraaien voor een zakelijke schadeclaim.


  Wie is door deze polis gedekt?
   
  • Alle bestuurders, directieleden, managementvennootschappen, zaakvoerders... van de vennootschap en haar filialen.
  • Zowel in de moedervennootschap (= verzekeringnemer) als in alle dochtervennootschappen.


  Wie kan tegen de bestuurder vorderen?
   
  • Aandeelhouders.
  • Banken en andere crediteuren indien de terugbetaling van een krediet in het gedrang komt.
  • Werknemers: omwille van ontslag, gemiste promotiekansen, discriminatie, etc (vooral een probleem in kleinere bedrijven en VZW's).
  • Enz...


  Hoewel zo'n polis het persoonlijk vermogen van de bedrijfsleider beschermt, kan deze integraal door het bedrijf betaald worden.


  Waarom is de nood aan dergelijke polis enorm toegenomen?
   
  • Aangepaste vennootschapswet: wet corporate governance verplicht elke rechtspersoon bestuurder een "vaste vertegenwoordiger" aan te duiden die een natuurlijke persoon moet zijn en de uiteindelijke aansprakelijkheid draagt. Deze constructies bieden dus geen bescherming meer.
  • Bestuurders worden bij faillissement vaak persoonlijk aangesproken. Sinds eind 2002 mogen immers ook andere partijen dan de curator een faillissementsvordering instellen (art 530 VennW).
  • Sinds de programmawet van 20 juni 2006 zijn bestuurders ook persoonlijk aansprakelijk voor de niet-betaling van BTW, bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen door de vennootschap.
  • Maar ook de gewone bestuursfout (art 527 VennW) en de overtreding van de wet of de statuten (art 528 VennW) is door de polis afgedekt.
  • Familiebedrijven vanaf de tweede generatie komen vaak met deze materie in aanraking:
   • Vb familietwisten bij overlaten v/d zaak.
   • Vb neef of nicht wil de zaak verlaten en meent geen correcte prijs aangeboden te krijgen.
   • Vb kamp A wil een expansieve groei; kamp B ziet het bedrijf eerder als een "cash cow".
  • Strafrechtelijke vervolging na dodelijk arbeidsongeval (de tendens is dat u strafrechtelijk vervolgd wordt bij elk dodelijk ongeval op de werkvloer)
  • Enkele concrete voorbeelden van gewone fouten die kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van een bestuurder: het vergeten te verlengen van een handelshuur; het niet afsluiten van belangrijke verzekeringspolissen; betalingstermijnen toekennen aan klanten zonder voldoende waarborgen; verlieslatende activiteiten niet tijdig afbouwen; contracten afsluiten die nadelig zijn voor de vennootschap;...

   

  KOSTPRIJS VAN DERGELIJKE VERZEKERING?

  De premie is voor de meeste vennootschappen niet erg duur!
  Tarificatie blijft maatwerk, maar voor de meeste bedrijven is de kostprijs vergelijkbaar met de jaarpremie van een omniumverzekering voor één voertuig.

  Wenst u meer informatie? Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte. Henderickx & C° biedt u een D&O-polis met ruime en interessante waarborgen. Speciaal geschreven op maat van de KMO.