Personenauto en fleetpolis

 • Voor de verzekering van personenwagens die ingeschreven zijn als bedrijfsvoertuig, gelden meerdere mogelijkheden.

  Zo zal voor onze ondernemingscliënten met een eigen wagenpark een fleetpolis op maat van het bedrijf uitgewerkt worden. Dit is echt maatwerk en bijgevolg gaan we daar op onze website niet verder op in. Henderickx & C° beheert tal van fleetpolissen en adviseert u graag om de juiste verzekeringskeuze te maken.

  Personenwagens die geen deel uitmaken van een "fleet-contract" zoals de meeste auto's van zelfstandigen, bedrijfsleiders en hun gezinsleden of voertuigen die toevertrouwd zijn aan personeelsleden van uw handelszaak of KMO kunnen genieten van een bijzonder ruime "alle-risico" autoverzekering.

  Bekijk verder op deze pagina zeker onze "beste keuze" omniumpolis personenauto met 30 maanden waardegarantie en met gratis VAB-bijstand met pechhulp en vervangwagen op plaats ongeval!

  Volgende deelwaarborgen kan u in uw autopolis opnemen:


  BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID


  De wettelijk verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u of de bestuurder van uw voertuig veroorzaakt aan derden. De verzekering is geldig in alle landen op de "groene kaart".

  Uw voordeel bij Henderickx & C°:

  • Sneller bonus-systeem voor goede bestuurders.
  • Levenslange verzekeringsgarantie voor goede bestuurders.
  • Speciaal tarief jongeren.
  • Combitarief auto-moto mogelijk.
  • Aanhangwagen tot 750 kg gratis mee verzekerd in de BA-polis.


  RECHTSBIJSTAND


  Deze verzekering is onmisbaar: zij dekt de juridische en financiële bijstand bij geschillen in verband met het verzekerde voertuig.

  Ook de strafrechtelijke verdediging bij een verkeersovertreding is hierin begrepen (vb discussie nav een overtreding).
  Deze polis biedt u vrije keuze van advocaat en van expert om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

  Uw voordeel:

  • Zowel uw verdediging voor contractuele schade (geschil ivm aan- of verkoop, onderhoud, herstelling, garantie) als voor niet-contractuele schade (terugvordering van door u geleden schade nav een ongeval).
  • Ook dekking administratieve geschillen (intrekking rijbewijs, inschrijving v/h voertuig, verkeersbelasting of technische keuring,...)
  • Tot 100.000 euro verdedigingskosten!


  OMNIUMVERZEKERING


  Deze waarborg dekt te schade aan uw eigen voertuig. Ongeacht of u in fout bent of niet.

  Volledige omnium:

  De omnium die wij u aanbieden is één van de ruimste omniums op de verzekeringsmarkt. Een formule "all risk": deze verzekert alle schade (behalve de expliciet vermelde uitsluitingen) aan uw eigen voertuig, ook als u zelf de oorzaak bent van het ongeval.

  Beperkte omnium:

  Deze omnium verzekert de schade aan uw voertuig die het gevolg is van een aantal opgesomde risico's. Denk bijvoorbeeld aan: brand, diefstal, natuurgeweld zoals storm of hagelschade, glasbreuk, aanrijding dieren en loslopend wild, enz...
  Het voornaamste verschil tussen de beperkte omnium en de volledige omnium is dat de beperkte omnium geen dekking verleent voor "eigen schade" (vb je bent zelf tegen een paaltje gereden en er is een bluts in je wagen) en ook niet voor "vandalisme".

  Uw voordeel:

  • Uw aankoopprijs is gegarandeerd tot 30 maanden na aankoop! Ook voor tweedehands auto's die op het moment van aankoop niet ouder zijn dan 36 maanden.
  • Slimme optie: tot 10% bovenop het verzekerd bedrag: geeft u recht op een extra vergoeding bij totaal verlies of diefstal. (Omgerekend geeft deze optie u zelfs een waardegarantie gedurende 39 MAANDEN!)
  • Een voorbeeld met de optie +10%: stel u krijgt 7% korting op een nieuwe auto van 30.000 euro. U betaalt dus 27.900 euro. U sluit een omniumverzekering bij Henderickx & C°. Uw auto is nog geen 2 jaar oud als hij door een botsing total loss wordt verklaard. U ontvangt van KBC 27.900 euro + 10% = 30.690 euro (min aftrek van de door u gekozen franchise).
  • Snelle en deskundige schaderegeling dankzij Henderickx & C°.
  • Vrije keuze inzake franchise: 250, 500, 750, 1000 of 1250 euro. In vele gevallen is de franchise zelfs niet van toepassing. Bijvoorbeeld bij glasschade met herstelling op een erkende wijze, bij storm, hagel,...
  • Uitgebreide bijstandsverzekering gratis inbegrepen in de volledige omnium of als optie verkrijgbaar bij uw gewone BA-verzekering.
  • Ook de belasting op inverkeerstelling (BIV) en het extra toebehoren tot 1500 euro dat u na het sluiten van de verzekering plaatst, zijn gratis en automatisch mee verzekerd. Dat betekent dat uw omnium u bij Total loss ook de BIV zal terugbetalen.


  BIJSTAND


  Een complete bijstandsverzekering personen en voertuig voor op reis en onderweg, ongeacht het vervoermiddel! (Zowel met uw auto als met een trein, bus, vliegtuig, e.d.).
  Repatriëring, medische kosten in het buitenland, vervroegde terugkeer vanuit het buitenland, slepen van uw voertuig, vervangwagen.

  Er is keuze uit 3 formules:

  • Formule 1: basisformule bijstand personen en voertuig.
  • Formule 2: bijstand personen en voertuig + pechhulp.
  • Formule 3: bijstand personen en voertuig + pechhulp + vervangwagen.


  In onze uitgebreide volledige omnium is de bijstandsverzekering op basis van formule 3 gratis inbegrepen!!

  Wie geen omniumverzekering heeft, kan de VAB-bijstandspolis aan de wettelijk verplichte verzekering BA-auto koppelen.

  Wat zit NIET in een bijstandsverzekering maar kan wel afzonderlijk verzekerd worden:

  • Reisannulatieverzekering (u kan door ziekte niet op reis vertrekken...)
  • Bagageverzekering