Ongevallenverzekering gezinsleden

 • Elke dag gebeuren er in ons land in het privéleven 600 ongevallen met lichamelijk letsel.
  De gevolgen zijn soms dramatisch: langdurige arbeidsongeschiktheid en bij blijvende invaliditeit ook nog zware kosten voor verbouwingen aan de woning en de aankoop van aangepast materieel (rolstoel, speciaal uitgeruste auto, enz.).
  Onze ongevallenverzekering biedt hiervoor een optimale dekking.

  Onderzoek wijst uit dat de meeste gezinnen denken dat ze hiervoor verzekerd zijn via hun standaard polissen, maar niets is minder waar...


  Wat?
   
  • Een ongevallenverzekering verzekert u en uw gezinsleden voor ernstige lichamelijke schade die u oploopt tijdens alle soorten ongevallen in uw privé leven. Zowel in het verkeer als bij u thuis, op reis, in de jeugdbeweging of vereniging, enz...
  • 24 uur op 24.
  • Wereldwijd.


  Deze verzekering waarborgt voor ongevallen
  die gebeuren in het privé-leven
   
  • Een vergoeding in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid.
  • Een aanvullende financiële tegemoetkoming in geval van ernstige blijvende letsels.
  • Een vergoeding in geval van overlijden.
  • De betaling van begrafeniskosten.
  • De terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten.


  Waarom dergelijke ongevallenverzekering?
   
  • Een hospitalisatieverzekering dekt deze kosten niet. Die betaalt enkel de medische kosten terug. Revalidatiekosten kunt u maar terugvorderen tot een bepaalde periode na uw ziekenhuisopname. Meestal 3 tot 6 maanden en daarna eindigt elke tussenkomst van uw hospitalisatiepolis.
  • Het ziekenfonds betaalt deze kosten evenmin. U krijgt wel een beperkt vervangingsinkomen.
  • De gezinspolis of familiale dekt deze kosten ook niet. Die polis geldt voor schade aan derden. Niet voor eigen lichamelijke schade aan uzelf of uw gezinsleden.
  • Ook de arbeidsongevallenverzekering dekt deze kosten ook niet. Die is er alleen voor de gevolgen van een ongeval tijdens en op weg naar uw werk of naar huis. Niet voor ongevallen in uw vrije tijd. Terwijl net dan het risico het grootst is.


  Voordelen
   
  • Geldig over de hele wereld.
  • Er is geen medisch onderzoek vereist om een polis af te sluiten.
  • Naast ongevallen thuis zijn ook verkeersongevallen en sportongevallen in de vrije tijd verzekerd.
  • Maximumleeftijd voor toetreding is 65 jaar.
  • De uitkering bij blijvende invaliditeit kan oplopen tot 218.750 euro.