Lichte vrachtwagen

 • BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID


  De wettelijk verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u of de bestuurder van uw voertuig veroorzaakt aan derden. De verzekering is geldig in alle landen op de "groene kaart".

  Een aanhangwagen tot 750 kg MTM is gratis mee verzekerd in onze BA-polis.


  RECHTSBIJSTAND


  Deze verzekering is onmisbaar: zij dekt de juridische en financiële bijstand bij geschillen in verband met het verzekerde voertuig.

  Ook de strafrechtelijke verdediging bij een verkeersovertreding is hierin begrepen (vb discussie nav een overtreding).
  Deze polis biedt u vrije keuze van advocaat en van expert om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

  Uw voordeel:

  • Zowel uw verdediging voor contractuele schade (vb geschil ivm aan- of verkoop, onderhoud, herstelling, garantie) als voor niet-contractuele schade (terugvordering van door u geleden schade nav een ongeval).
  • Ook dekking administratieve geschillen (intrekking rijbewijs, inschrijving v/h voertuig, verkeersbelasting of technische keuring,...)
  • Tot 100.000 euro verdedigingskosten!

   

  OMNIUMVERZEKERING


  Deze waarborg dekt te schade aan uw eigen voertuig. Ongeacht of u in fout bent of niet.

  Volledige omnium:

  Een volledige omnium dekt de schade aan uw eigen voertuig als gevolg van een aanrijding, kanteling, val,... Er is ook dekking bij brand, diefstal, glasbreuk, vandalisme, aanrijding wild of dieren, natuurgeweld zoals storm, hagel of overstroming, enz...

  Beperkte omnium:

  Deze omnium verzekert de schade aan uw voertuig die het gevolg is van een beperkt aantal opgesomde risico's. Denk bijvoorbeeld aan: brand, diefstal, natuurgeweld zoals storm of hagelschade, glasbreuk, aanrijding dieren en loslopend wild, enz...
  Het voornaamste verschil tussen de beperkte omnium en de volledige omnium is dat de beperkte omnium geen dekking verleent voor "eigen schade" (vb je bent zelf tegen een paaltje gereden en er is een bluts in je wagen) en ook niet voor "vandalisme".

  Uw voordeel:

  • De verzekerde waarde is de aankoopprijs, de speciale uitrusting van het voertuig en de toebehoren, zoals die blijkt uit de factuur.
  • Deze waarde blijft door uw omnium gegarandeerd gedurende 12 maanden vanaf de factuurdatum.
  • Slimme optie: tot 10% bovenop het verzekerd bedrag: geeft u recht op een extra vergoeding bij totaal verlies of diefstal.
  • 12 Maanden waardegarantie op uw bedrijfsvoertuig lichte vracht.
  • Snel en deskundig advies bij schaderegeling dankzij Henderickx & C°
  • In vele gevallen is de gekozen franchise niet van toepassing. Bijvoorbeeld bij glasschade met herstelling op een erkende wijze, bij storm, hagelschade,...
  • Uitgebreide bijstandsverzekering VAB kan aan de polis lichte vracht gekoppeld worden.

   

  BIJSTAND


  Een complete bijstandsverzekering personen en voertuig voor op reis en onderweg, ongeacht het vervoermiddel! (zowel met uw auto als met een trein, bus, vliegtuig, e.d.). De dekking geldt zowel voor privé- als voor de beroepsverplaatsingen met uw lichte vrachtwagen.
  Repatriëring, medische kosten in het buitenland, vervroegde terugkeer vanuit het buitenland, slepen van uw voertuig.

  Er is keuze uit 2 formules:

  • Formule 1: basisformule bijstand personen en voertuig.
  • Formule 2: bijstand personen en voertuig + pechhulp.

   

  LICHAMELIJKE ONGEVALLENVERZEKERING VERKEER


  Deze aanvullende verzekering keert bij een verkeersongeval met lichamelijk letsel een vooraf overeengekomen bedrag voor de lichamelijke schade uit. Ongeacht of u in fout bent voor het ongeval of niet.