Hospitalisatieverzekering

 • Eén op drie gezinnen heeft jaarlijks te maken met een ziekenhuisopname. En zo'n opname is niet goedkoop. Een deel van de kosten moet u immers zelf betalen: het remgeld, de honoraria en de extra kosten, uw vervoer van en naar het ziekenhuis, de verblijfskosten om bij uw kind te overnachten, enz. De hospitalisatieverzekering neemt al die financiële zorgen weg.


  Een greep uit de verzekerde waarborgen


  De polis voorziet in de terugbetaling van alle behandelingskosten bij een ziekenhuisopname als gevolg van een ziekte, een ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie. Ook bij opname voor de dagkliniek zijn de behandelingskosten verzekerd.
  U heeft vrije keuze van ziekenhuis, kamer en arts. Zelfs als u opteert voor een luxekamer.

  In principe verleent de polis onbeperkte tussenkomst, tenzij u zelf opteert voor een andere goedkopere formule. Er is ook dekking voor ingrepen waarvoor het Riziv niet tussenkomt.

  Pré- en posthospitalisatie: gedurende twee maanden voor de opname en gedurende 6 maanden na ontslag uit het ziekenhuis dekt de polis alle kosten voor ambulante behandelingen die rechtstreeks verband houden met de reden van hospitalisatie. Denk aan thuisverpleging, kinesist, doktersraadplegingen, onderzoeken en behandelingen, huur medisch materiaal, farmaceutische producten op voorschrift, ...enz.
  De 6 maanden posthospitalisatie is uitermate belangrijk bij revalidatie na een ongeval!

  Voor alle zware ziekten die in de polis worden opgesomd, is er ook onbeperkte tussenkomst, met of zonder opname in een ziekenhuis. Het gaat bijvoorbeeld om behandelingen voor kanker, leukemie, aids, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, alzheimer,...enz.

  Andere gedekte kosten zijn onder meer: thuisbevallingen, rooming-in (bij-overnachting bij kinderen), donoren, palliatieve zorg in het ziekenhuis, alternatieve behandelingen en wiegendoodtests


  Franchise


  Standaard is er geen vrijstelling. Dus terugbetaling van uw opleg mutualiteit vanaf de eerste euro. U kan echter zelf opteren om een vrijstelling in te lassen. Deze vrijstelling geldt per jaar en dus niet per opname.
  Een franchise vanaf 50 euro is mogelijk. Maar indien u bijvoorbeeld opteert voor een franchise van 250 euro geeft dit een premiekorting van 30%


  Er is keuze uit 2 polisformules
   
  • De meest uitgebreide en onbeperkte dekking met éénpersoonskamer of luxekamer zoals hierboven beschreven.


  of

  • De polis waarbij u volledige dekking geniet maar dan op basis van een twee- of meerpersoonskamer. Wenst u voor een bepaalde ingreep toch de privacy van een eigen kamer, dan betaalt de polis u een forfaitaire vergoeding per ligdag. Deze polis is 27% goedkoper dan deze met eenpersoonskamer.


  Maatwerk


  U merkt het, door uw keuze voor een polis met één- of meerpersoonskamer en/of door de opname van een hogere vrijstelling, kan u de premie van uw polis betaalbaar houden. Bespreek dit met een van onze medewerkers en vraag de verschillende premieberekeningen voor uw specifieke situatie.