Gezinspolis (familiale verzekering)

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
  Rechtsbijstand DEFENDO
  Arbeidsongevallen voor uw werkvrouw, tuinman,...
  Lichamelijke ongevallen onthaalgezin
  Extra verzekering voor uw hond

  Een gezinspolis is onmisbaar en beschermt u en uw gezin tegen allerlei risico's in uw privéleven. Ook als u geen kinderen hebt, is dergelijke verzekering onmisbaar.

  Zij beschermt uw privé vermogen tegen eisen om schadevergoeding die derden tegen u instellen op basis van de wetgeving burgerrechtelijke aansprakelijkheid (art 1382 - 1386 BW)!

  De verzekeraar aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde huis als gezin.


  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid


  Verzekert de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden in uw privéleven voor de schade die u aan anderen toebrengt.

  Uw voordeel:

  • Iedereen binnen het gezin is verzekerd voor schade aan derden: als voetganger, fietser, bij sport en hobby, als vrijwilliger en tijdens elke activiteit in de vrije tijd of op vakantie.
  • Lichamelijke schade of stoffelijke schade van iemand die u tracht te redden, is ook gedekt.
  • Ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw huisdieren is verzekerd.
  • Zelfs de persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid voor opzettelijk veroorzaakte schade door uw kinderen jonger dan 16 en voor "zware fout" van uw kinderen tot hun 18 jaar is in de basisdekking begrepen.


  ^Top


  Rechtsbijstand DEFENDO


  Voorziet in juridische en financiële bijstand bij geschillen in de privésfeer:

  Als u zelf schade lijdt door toedoen van iemand anders, dan zal DEFENDO de schade terugvorderen van de persoon die daarvoor buiten overeenkomst aansprakelijk is.

  Als die aansprakelijke persoon insolvabel blijkt (dus zelf uw schade niet kan betalen), dan zal DEFENDO zelf uw schade vergoeden als geen enkele andere instelling uw schade vergoedt.

  Als u verdacht wordt van een onopzettelijk misdrijf (vb u veroorzaakt privé een ongeval met gekwetsten), dan neemt DEFENDO uw strafrechtelijke verdediging op zich.

  Als u het niet eens bent met de manier waarop DEFENDO uw geschil behandelt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan een advocaat van uw keuze.

  Volledig afzonderlijk, gescheiden schadebeheer door de gespecialiseerde afdeling. Er is vrije keuze van advocaat en expert!

  Voor de rechtsbijstand gezin hebt u de keuze uit twee formules:

  Rechtsbijstand gezin (standaard)

  Hierin zijn verzekerd:

  • terugvordering van schade;
  • insolventie van de aansprakelijke persoon (buiten 
   overeenkomst);
  • strafrechtelijke verdediging;
  • burgerrechtelijke verdediging.

  Rechtsbijstand Omnicontract (uitgebreid)

  Hierin zijn verzekerd:

  • terugvordering van schade;
  • insolventie van de aansprakelijke persoon (buiten overeenkomst);
  • strafrechtelijke verdediging;
  • burgerrechtelijke verdediging;
  • contractuele geschillen in de privésfeer.


  ^Top


  OPTIE: Arbeidsongevallen voor uw werkvrouw, tuinman,... 


  Met deze waarborg verzekert u:

  • Personeel dat vast werk voor u verricht én de personen die occasioneel voor u werken of een klus opknappen (ook onofficieel); zowel tijdens het werk als onderweg van of naar u thuis.
  • Net zoals bij de wettelijke arbeidsongevallenverzekering is uw personeel verzekerd bij overlijden, bij blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid en voor medische kosten.


  De verzekering Arbeidsongevallen Huispersoneel is een wettelijk verplichte verzekering!

  Voor personeel dat u tewerkstelt via het PWA-stelsel of dat is ingeschreven bij de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, hoeft u het risico op arbeidsongevallen niet te verzekeren.
  Doet u voor huishoudelijke hulp beroep op het systeem van dienstencheques, dan bent u ook niet verplicht de werknemer tegen werkongevallen te verzekeren.

  ^Top


  optie: Lichamelijke ongevallen onthaalgezin


  Wanneer kinderen die onder uw toezicht staan het slachtoffer worden van een ongeval, hebben zij met deze bijkomende verzekering recht op een vergoeding voor onder meer bepaalde kosten voor geneeskundige verzorging.

  ^Top


  OPTIE: Bescherm uw trouwe viervoeter


  NIEUW OP DE BELGISCHE MARKT: de optie "Verzekering voor uw hond" in uw gezinspolis:

  • Uw hond raakt gewond bij een verkeersongeval: wij betalen
   • - de dierenartskosten tot 2 000 euro
   • - de crematiekosten tot 350 euro
   • - de kosten voor een nieuwe, gelijksoortige pup als uw hond overlijdt
  • Bij hospitalisatie van iemand van uw gezin waardoor niemand meer voor uw hond kan zorgen, vergoeden wij de kosten voor opvang van uw hond in een hondenpension tot 300 euro.

  • Maar ook uzelf en uw gezinsleden zijn gedekt. Ook bij een beet door uw eigen hond!

   - Als uw hond iemand van uw gezin of iemand anders bijt, vergoeden wij het slachtoffer tot 1,5 miljoen euro
   - Een vreemde hond bijt u of een gezinslid? Ook dan vergoeden wij lichamelijke letsels tot 1,5 miljoen euro

  Voor 3,16 euro per maand

  • Unieke optie op de Belgische markt voor maar 38 euro per jaar, ongeacht het geslacht, het ras of de leeftijd van uw hond (tarief 2017)
  • U betaalt maar 1 premie ongeacht het aantal honden in uw gezin
  • Geen franchise: de polis draagt uw kosten vanaf de eerste euro

  GRAAG MEER INFO?
  Gebruik de infoknop rechts bovenaan het scherm of contacteer ons. We helpen u graag verder.

  ^Top