Een verzekering gewaarborgd inkomen? Een MUST voor elke zelfstandige!

40% of meer van uw inkomen kunt u verliezen door een ziekte of ongeval

Hebt u al gedacht aan een financieel vangnet? Verzeker uw inkomen én het voortbestaan van uw zaak. Dankzij onze vernieuwde polis gewaarborgd inkomen.

Als u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval, ligt de wettelijke uitkering vrij laag. Vanaf de tweede maand ontvangt u dan een vervangingsinkomen van om en bij de 1000 à 1200 euro bruto per maand. Daarvan moet u zelf leven en uw hypotheek en vaste kosten afbetalen.

Arbeidsongeschikt worden kan iedereen overkomen. Studies tonen aan dat zelfs een zelfstandige van jonger dan 35 jaar, 1 kans op 3 heeft om minimaal een keer gedurende ten minste zes maanden niet te kunnen werken. Hebt u er al bij stilgestaan welke gevolgen dat heeft voor u en uw zaak?

HET GEWAARBORGD INKOMEN VERZEKERT UW INKOMSTEN EN DE VASTE KOSTEN VERBONDEN AAN UW BEROEP.

  • Eerst en vooral zorgen we voor een vervangingsinkomen dat afgestemd is op uw netto belastbaar inkomen. Daarvan verzekeren we tot 80%
    Dit gewaarborgd inkomen wordt uitgekeerd tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid tot aan uw pensioenleeftijd en afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid. 
  • Maar ook uw maandelijkse huur, hypotheeklasten, onderhoudskosten, elektriciteit, telefonie, verzekeringen, enz moet u blijven betalen, ook wanneer u ziek valt. Daarom verzekeren we aanvullend ook deze vaste kosten. Zo komt het voortbestaan van uw zaak niet in het gedrang. 
    De vergoeding voor de vaste kosten ontvangt u gedurende maximaal 3 jaar. Bent u langer dan 3 jaar arbeidsongeschikt? Dan moet u naar alle waarschijnlijkheid toch maatregelen nemen om uw zaak stop te zetten of over te laten. 

    Het afsluiten van een polis gewaarborgd inkomen is altijd afhankelijk van de gunstige resulaten van een medische vragenlijst of een medisch onderzoek. 

Wenst u meer info of een vrijblijvende berekening? Contacteer ons via de infoknop bovenaan het scherm of bel ons voor een afspraak.