Bromfietsverzekering

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
  Rechtsbijstand
  Brand of brand- en diefstalverzekering
  Lichamelijke ongevallenverzekering verkeer


  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid


  De wettelijk verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u of de bestuurder van uw voertuig veroorzaakt aan derden. De verzekering is geldig in alle landen op de "groene kaart".

  Uw voordeel:

  • Er is ook een vergoeding voorzien voor de passagier als die letsel heeft opgelopen bij een verkeersongeval.


  ^Top


  Rechtsbijstand


  Deze verzekering is onmisbaar: zij dekt de juridische en financiële bijstand bij geschillen in verband met het verzekerde voertuig.

  De dekking is zeer ruim: tot 100.000 euro verdedigingskosten!

  Ook de strafrechtelijke verdediging bij een verkeersovertreding is hierin begrepen (vb discussie nav een overtreding).
  Deze polis biedt u vrije keuze van advocaat en van expert om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

  Uw voordeel:

  • Zowel uw verdediging voor contractuele schade (vb geschil ivm aan- of verkoop, onderhoud, herstelling, garantie) als voor niet-contractuele schade (terugvordering van door u geleden schade nav een ongeval).
  • Ook dekking administratieve geschillen (vb intrekking rijbewijs).
  • Hoog verzekerd bedrag: tot 40.000 euro verdedigingskosten!


  ^Top


  Brand of brand- en diefstalverzekering


  Deze waarborg dekt te schade aan uw eigen bromfiets als gevolg van een brand en/of diefstal van het voertuig.De vergoeding bij "Total loss" gebeurt op basis van de werkelijke waarde van de bromfiets.

  Uw voordeel:

  • Toebehoren zijn gratis verzekerd ten belopen van 5% van de waarde van uw bromfiets, met een maximum van 750 euro.
  • Bij diefstal of poging tot diefstal is ook schade door ongeval of vandalisme verzekerd.


  ^Top


  Lichamelijke ongevallenverzekering verkeer


  Deze aanvullende verzekering keert bij een verkeersongeval met lichamelijk letsel een vooraf overeengekomen bedrag voor de lichamelijke schade uit. Ongeacht of u in fout bent voor het ongeval of niet.

  ^Top