Brandpolis

 • U bent eigenaar-bewoner
  U bent eigenaar-verhuurder
  U bent huurder
  U bent mede-eigenaar in een appartementsgebouw


  U bent eigenaar-bewoner


  Dan is de woningpolis de perfecte brandpolis voor u! Het is een alle-risico dekking voor het gebouw en is een van de beste polissen op de Belgische markt!

  Wij stellen u een bepaalde premie voor. Als u daarmee akkoord gaat, dan bent u voor het gebouw onbeperkt verzekerd. De ganse heropbouwwaarde na schade, wat het ook kost!

  Uw inboedel is ook volledig verzekerd. Standaard tot maximum 175.000 EUR.

  Enkele andere voordelen uit de woningpolis zijn:
  • Alle waarborgen uit een klassieke brandverzekering zijn automatisch inbegrepen: brand, storm, waterschade, glasbreuk, overstroming en aardbeving... Maar ook diefstal, vandalisme aan gebouw en inhoud behoren tot de basisdekking.
  • Voor het gebouw geldt een alle-risico formule! Al wat niet uitdrukkelijk is uitgesloten, is door de polis gedekt. Voor de inboedel geldt standaard de gebruikelijke multirisico verzekering maar duurdere voorwerpen vanaf 1250 euro (index) zijn ook standaard all-risk gedekt.
  • Stormschade ook gedekt aan inboedel die buiten staat (terrasmeubelen, bbq,...)
  • Bij elektriciteitsschade (bliksemschade aan TV, stereo,...) is er geen sleetaftrek! Voor een vernielde TV van vb 8 jaar oud, krijgt u bij schade de volledige herstel- of vervangingskost uitgekeerd, zonder aftrek van sleet! (wel met aftrek van de wettelijk verplichte vrijstelling).
  • Ook door uw kinderen gehuurde studentenkamers zijn zonder bijpremie inbegrepen.
  • Zelfs uw tijdelijk gehuurd vakantieverblijf of hotelkamer is standaard door de woningpolis gedekt (ook voor diefstal).
  • Diefstal is ook gedekt bij overval op straat en bij home-jacking.

  Interessante opties:
  • Verzekering van de kosten voor bodemsanering (milieuschade) ingevolge een lekkende stookolietank.
  • Alle risico verzekering voor uw waardevolle voorwerpen (antiek, kunst, fotoapparatuur,...)
  • Specifieke risico's tijdens het bouwen of verbouwen van uw woning.
  • NIEUW: VERZEKERING NIEUWE BOUWNORMEN! Na een schadegeval (vb een brand) dient u uw woning terug op te bouwen, maar moet u heropbouwen volgens de laatste nieuwe en veel strengere bouwnormen. Een gewone brandpolis verleent dekking op basis van wat er voorheen stond (vb enkel glas in de ramen geeft vergoeding voor enkel glas; dikte van de muurisolatie; enz...). Met deze slimme optie kan u heropbouwen conform de allernieuwste bouweisen.
  • NIEUW: UITGEBREIDE VERZEKERING VOOR UW TUIN!
  • NIEUW: ZEER UITGEBREIDE DEKKING VOOR UW ZWEMBAD EN AANHORIGHEDEN!


  ^Top


  U bent eigenaar-verhuurder


  Dan is onze "woningpolis" de perfecte brandpolis voor u! Het is een alle-risico dekking voor het gebouw en is een van de beste polissen op de Belgische markt.
  De polis geeft voor verhuurde woningen dezelfde ruime dekkingen als onze woningpolis voor uw eigen woning.

  Deze woningpolis bevat als basis de volgende waarborgen:
  brand, storm, waterschade, glasbreuk, burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw (ten opzichte van uw huurder(s) en tegenover derden), rechtsbijstand gebouw, overstroming en aardbeving en ook de beschadiging van uw gebouw als gevolg van vandalisme of poging tot inbraak.

  Aan de hand van het evaluatiesysteem, komen we met u een te verzekeren waarde en premie overeen. Zo bent u meteen gerust dat uw polis volledig in orde is en hebt u geen kans op eventuele onderverzekering.

  Als u dit wenst, kan u de polis uitbreiden met een "afstand van verhaal" ten opzichte van uw huurder of kan u uw huurder als mede verzekerde in de polis laten opnemen. In dat geval hoeft de huurder zelf geen verzekering voor het gebouw meer aan te gaan. Bovendien bent u gerust dat ook de polis van uw huurder volledig in orde is.

  ^Top


  U bent huurder


  Als huurder bent u wettelijk gezien "automatisch" aansprakelijk bij brandschade. De eigenaar hoeft dus uw fout niet te bewijzen. Het is de huurder zelf die het bewijs van zijn of haar onschuld zal moeten leveren, wat soms niet eenvoudig is (bijvoorbeeld indien de oorzaak van de brand niet gekend is).

  Als huurder hebt u er dus alle belang bij om deze ‘huurdersaansprakelijkheid" degelijk te laten verzekeren. Dit kan met onze woningpolis die u een alle-risico dekking garandeert voor alle schade aan het gehuurde gebouw. Het is een van de beste polissen op de Belgische markt!

  Aan de hand van het evaluatiesysteem komen we met u een premie overeen. Vanaf dan is uw huurderaansprakelijkheid voor de schade aan het gebouw onbeperkt verzekerd.

  Ook uw inboedel kan ernstige schade oplopen. Henderickx & C° verzekert uw inboedel volledig, standaard zelfs tot 175.000 EUR.

  De brandpolis huurder dekt standaard de nodige risico's:
  • Brand, storm, waterschade, glasbreuk, overstroming en aardbeving... maar ook diefstal en vandalisme behoren tot de basisdekking.
  • Voor de inboedel kan u kiezen tussen de gebruikelijke multirisico verzekering of kan u opteren voor de meer uitgebreide alle-risico dekking (vooral voor hoge kapitalen).
  • De waarborg stormschade dekt ook de schade aan uw inboedel die buiten staat (terrasmeubelen, bbq,...)
  • Bij elektriciteitsschade (bliksemschade aan TV, stereo,...) is er geen sleetaftrek! Voor een vernielde TV van vb 8 jaar oud, krijgt u bij schade de volledige herstel- of vervangingskost uitgekeerd, zonder aftrek van sleet! (wel met aftrek van de wettelijk verplichte vrijstelling).
  • Ook door uw kinderen gehuurde studentenkamers zijn zonder bijpremie inbegrepen.
  • Zelfs uw tijdelijk gehuurd vakantieverblijf of hotelkamer is standaard door de woningpolis gedekt (ook voor diefstal).
  • Diefstal is ook gedekt bij overval op straat en bij home-jacking.

  Slimme optie: de verzekering "rechtsbijstand huurders":

  Deze waarborg is een speciale verzekering rechtsbijstand voor huurders en dekt de contractuele geschillen ivm het gehuurde pand.

  Hebt u ruzie met uw huisbaas over bijvoorbeeld de centrale verwarming die nog steeds niet is hersteld? Dan kunt u een beroep doen op uw verzekering rechtsbijstand huurder. Wij komen op voor uw belangen.

  ^Top


  U bent mede-eigenaar in een appartementsgebouw


  U bent eigenaar van een appartement en de vereniging van mede-eigenaars waarvan u deel uitmaakt, stelde een syndicus aan die verantwoordelijk is voor het beheer van het gebouw. De syndicus sluit in naam van iedere mede-eigenaar een brandverzekering, maar volstaat die voor u?

  Mogelijk voerde u verbeterings- of verfraaiingswerkzaamheden uit in uw appartement. Weet dat die meestal niet mee opgenomen zijn in de syndicuspolis. Die polis gaat meestal uit van een gemiddelde waarde per appartement, zodat ook een te lage schatting van de totale waarde niet altijd uitgesloten is.

  Ook wat de dekkingen en vergoedingsgrenzen betreft, hebt u niet altijd 100% zekerheid.

  Daarom bieden we u een nieuwe formule aan, speciaal voor mede-eigenaars.

  Uw voordeel:
  • Verbeterings- en verfraaiingswerkzaamheden, evenals onderverzekering (tot 20%), worden meeverzekerd.
  • U bent ten volle beschermd door de formule ‘all risico's' van de woningpolis.
  • U krijgt 60% korting op het normale tarief 'eigenaar'.
  • Uw polis vergoedt u boven op de vergoedingsgrenzen van de syndicuspolis.
  • Geen onaangename verrassingen bij schade, u bent volledig verzekerd.
  • Geen onzekerheid over de verzekerde risico's.
  • Uw gebouw en inboedel zijn verzekerd in één polis.


  ^Top