Brandpolis bedrijven

 • Inleiding en voordelen
  Verzekering van de gebouwen
  Verzekering van de inhoud (bedrijfsgoederen)
  Verzekering van "waarden"
  Verzekering bedrijfsschade
  Verzekering machinebreuk en "all-risk" elektronica


  Inleiding en voordelen


  Uw gebouwen en goederen worden optimaal verzekerd via de Patrimoniumpolis. Deze polis, die speciaal voor bedrijven ontwikkeld werd, biedt een waaier van verzekeringen tegen alle gevaren waaraan uw goederen bloot staan.

  Bovendien kan u in die Patrimoniumpolis ook alle schade die verband houdt met uw roerende goederen en uw omzetverlies naar aanleiding van een materiële schade verzekeren.
  Welke dekkingen u opneemt in de polis kiest u zelf. We bepalen samen met u de ideale mix naargelang uw persoonlijke behoefte.

  Uw voordeel: u hoeft maar één dossier te beheren en hebt een duidelijk overzicht van de waarborgen. Dubbel verzekerd zijn door overlappende dekkingen is uitgesloten. En bovendien wordt u slechts één franchise aangerekend bij schade.

  Troeven van onze Patrimoniumpolis:
  • Vandalisme is standaard mee verzekerd, zelfs als u opteerde om geen diefstalverzekering te nemen.
  • Elektriciteitsschade onbegrensd vergoed. In tegenstelling tot veel andere verzekeraars, is er geen beperking bij schade door inwerking van elektriciteit, blikseminslag of kortsluiting aan machines of elektrische installaties.
  • Er is geen extra franchise bij aanrijding van het gebouw door een voertuig of een botsing met zelfrijdende werktuigen (vb vorklift).
  • Al het vast materieel waarvan u eigenaar bent, is automatisch en op dezelfde manier mee verzekerd als het gebouw: in "nieuwwaarde"! Zelfs als u verhuurder bent van een bedrijfspand. Denk bijvoorbeeld aan vaste togen, koelcellen, vaste installaties aan het gebouw, enz...


  ^Top


  Verzekering van de gebouwen


  Met deze verzekering beschermt u uw gebouw tegen beschadiging door brand, ontploffing, aanraking en aanverwante gevaren, kwaadwillige beschadiging, water en stookolie, glasbreuk, storm en natuurrampen.

  Ook schade en kosten die samenhangen met een van de vermelde schadegevallen, zijn verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade of kosten door reddings- of beveiligingsmaatregelen, kosten van afbraak en opruiming. Bovendien is de aansprakelijkheid voor stoffelijke schade bij derden verzekerd.

  Er bestaan twee soorten polissen voor de verzekering van uw handelspand of bedrijfsgebouw: de multirisico verzekering of een alle risico verzekering.

  1. De multirisico-verzekering:

  Hier worden alle in de polis opgesomde gevaren verzekerd zoals: brand, ontploffing, elektriciteitsschade, storm, waterschade, glasbreuk, vandalisme en onroerende inbraakschade, overstroming en aardbeving, BA en rechtsbijstand gebouw.

  2. De "alle-risico" verzekering:

  Deze polis kan enkel door bepaalde bedrijfstakken worden afgesloten en biedt een nog ruimere dekking dan de multirisico verzekering:

  Zo zijn enkel de zaken die expliciet in de polis zijn uitgesloten, niet verzekerd. Alle andere schades, ook al staan ze niet opgesomd in het contract, zijn automatisch wel gedekt.

  BA en rechtsbijstand gebouw:

  Deze waarborg kan zowel in de multirisico polis als in de polis alle-risico's worden opgenomen.

  Veroorzaakt uw gebouw, uw terrein, uw parking of aanpalende voetpaden schade aan derden, dan bent u wettelijk verplicht die schade te herstellen of te vergoeden. De verzekering BA gebouw vergoedt zowel de materiële als de lichamelijke schade. Het moet steeds gaan om een ongeval. Contractuele geschillen zijn in de standaardwaarborg BA-gebouw uitgesloten.

  Bij een juridisch geschil in verband met de verzekerde gebouwen staan we u op alle mogelijke manieren bij: door u maximaal te informeren, onderzoeken te gelasten, bij het verschijnen voor de rechtbank, enz. We nemen alle kosten en erelonen ten laste.

  U heeft de vrije keuze van advocaat en van deskundige/expert.

  Uw vrije keuze geldt bij elke gerechtelijke of administratieve procedure. Ook wanneer u het niet eens zou zijn met de gedragslijn die de verzekeraar voorstelt, hebt u het recht om een advocaat van uw keuze te raadplegen.

  ^Top


  Verzekering van de inhoud (bedrijfsgoederen)


  Al uw inhoud is verzekerbaar, hierbij kan het gaan om grondstoffen, koopwaar, materieel, inboedel en waarden. Ook goederen in onbewoonde gebouwen en onder bepaalde voorwaarden inboedel en materieel buiten de gebouwen zijn verzekerbaar.

  Uw bedrijfsgoederen zijn ook verzekerd op beurzen en evenementen en bij een verhuizing.

  Goederen van klanten en gasten die zich bevinden in uw bedrijfsgebouw, zijn binnen bepaalde grenzen, verzekerd bovenop uw kapitaal inhoud.

  Vandalisme is standaard verzekerd. De dekking geldt automatisch voor alle goederen en zelfs voor vandalisme gepleegd door uw eigen personeel.

  Elektriciteitsschade aan uw machines is onbegrensd gedekt, met andere woorden: er is geen maximum vergoedingsplafond.

  Alle vast materieel verzekeren we standaard op basis van de nieuwwaarde! Denk bijvoorbeeld aan een toog, koelcel, afzuiginstallatie,...

  Ook voor los materieel bieden we de mogelijkheid om in nieuwwaarde te verzekeren. Wanneer u kiest voor nieuwwaarde, krijgt u voor de beschadigde goederen een vergoeding gelijk aan de kostprijs om ze te vervangen door soortgelijke nieuwe goederen van minstens dezelfde kwaliteit.

  Uw bedrijfsgoederen en inboedel zijn verzekerd tegen beschadiging door brand, aanrijding, vallende voorwerpen, kwaadwillige beschadiging, water, glasbreuk, storm en natuurrampen zoals aardbeving of overstroming. Ook het diefstalrisico kan mee opgenomen worden in de Patrimoniumpolis. In principe voor alle inhoud; ook inhoud in onbewoonde gebouwen.

  Ook schade en kosten die samenhangen met een van de vermelde schadegevallen, zijn verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade of kosten door reddings- of beveiligingsmaatregelen, kosten van afbraak en opruiming.

  ^Top


  Verzekering van "waarden"


  Onder "waarden" verstaan we geld, niet-ingezette edelstenen en parels, staven edelmetaal, zegels, maaltijdcheques, effecten, andere waardepapieren en betaalmiddelen met geldwaarde "aan toonder".

  De "waarden" zijn standaard mee gedekt door onze Patrimoniumpolis, zonder dat u hiervoor extra premie hoeft te betalen.

  De dekking geldt standaard tot 2.792 euro (ABEX 670) voor de waarden die zich in de gebouwen op de vermelde ligging bevinden. Ook bij overval of diefstal, zelfs indien de diefstal gepleegd werd door uw personeel.

  Voor bepaalde activiteiten hebben we speciale formules uitgedokterd: bijvoorbeeld voor een winkel (kassadekking) of voor ambulante beroepen als brouwer, marktkramer of voor bedrijven met levering van goederen en cashtransacties onderweg.

  Uw waarden of geld kunt u verregaand op maat verzekeren:

  • Waarden in de brandkast van uw bedrijf of uw privé woning, ook bij het opbergen of uitnemen ervan en tijdens het vervoer (bedrijf - woning - bank).
  • Waarden in de kassa's en bij het opbergen en uitnemen.
  • Waarden waarmee u of uw personeel onderweg bent.
  • En elke combinatie van het bovenstaande, al dan niet aangevuld met een dekking voor vals geld.


  ^Top


  Verzekering bedrijfsschade


  Het zal je maar overkomen: een zware brand teistert je bedrijf of handelszaak. Ook al ben je goed verzekerd en wordt de schade aan gebouw en inhoud snel geregeld, dan nog zal het wellicht maanden duren vooraleer je activiteit terug kan worden opgestart. Denk aan bouwvergunningen, milieuvergunningen, enz... vooraleer je het bedrijfspand kan herbouwen.

  Zolang de activiteit niet kan heropgestart worden, zijn er ook geen inkomsten. Maar de vaste kosten blijven ondertussen wel doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan leningen, verzekeringen, wedden van bedienden, je eigen inkomen uit de zaak, belastingen, enz... Tevens is een daling of zelfs het volledig wegvallen van omzet te verwachten en zal een verlies van cliënteel ontstaan gedurende de periode van sluiting.

  Een goede bedrijfsschadeverzekering vangt deze financiële verliezen voor het bedrijf op en helpt u de periode na de brand tot de heropstart te overbruggen.

  Er zijn 3 soorten premieberekening:

  • Forfaitair op een overeengekomen dagvergoeding die in de polis is opgenomen.
  • Op de omzet (volgens de boekhouding).
  • Op de brutomarge (volgens de boekhouding).


  Afhankelijk van uw bedrijf, zoeken we de voor u meest aangewezen formule.

  ^Top


  Verzekering machinebreuk en "all-risk" elektronica


  Bepaalde goederen wilt u extra verzekeren omdat ze blootstaan aan specifieke risico's. Denk maar aan installaties als compressoren, drukpersen, koelinstallaties of alle mogelijke informatica- en bureauticamaterieel zoals computers, printers en dergelijke.

  De "Alle risico's"-verzekering van de specifieke voorwerpen is dan de geknipte formule: De verzekering dekt elke onverwachte beschadiging of vernieling met een externe oorzaak, en diefstal of poging tot diefstal. Ook onhandigheid van personeel is mee gedekt.

  In de optionele verzekering Machinebreuk kunt u voor mechanische machines of installaties ook de schade door een interne oorzaak mee opnemen. U kunt één of meerdere machines verzekeren, en wel naar keuze op uw bedrijfssite, in België, in Europa, of wereldwijd.

  Enkele voorbeelden: tijdens onderhoud raakt een schroevendraaier tussen een machine, waardoor deze vastloopt. Een motor loopt warm door een onverwachte lekkage in de koeling en slaat vast.

  Combinatiepolissen zijn ook mogelijk voor computergestuurde machines (deels elektronica, deels mechanisch).

  ^Top