ABR-Polis (alle bouwplaatsrisico’s)

 • De polis alle bouwplaatsrisico's is een specifieke polis tijdens een nieuwbouw of tijdens verbouwingen aan uw bedrijfspand. Ook de eventuele voorafgaandelijke afbraakwerken kunnen mee verzekerd worden.

  Het is een soort "omniumverzekering" voor uw bouwwerk.

  Dat is meteen ook het grootste voordeel van een ABR-polis. Bij schade dient niet naar een aansprakelijke partij gezocht te worden. De polis zal de schade aan de nieuwbouw vergoeden en zal deze niet op de betrokken partijen terugvorderen.
  Met een ABR-verzekering voorkomt u dus dat uw werf wordt stilgelegd ingevolge vaak lang aanslepende juridische discussies tussen aannemers of onderaannemers, architect e.d. om uit te zoeken wie nu aansprakelijk is voor een bepaalde schade aan uw bouwwerk.

  Deze verzekering dekt zowel de eigenaar of bouwheer, de bouwpromotor, de aannemer, architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, enz... met betrekking tot alle schade die veroorzaakt wordt aan de nieuwbouw of de verbouwingen. Ook de aansprakelijkheid tegenover derden/buren kan in deze polis opgenomen worden.

  Een ABR-polis loopt de ganse duurtijd van het bouwproject (de bouwperiode) en geeft ook een dekking gedurende 12 maanden erna (de onderhoudsperiode).

  De premie is niet jaarlijks, maar geldt voor de ganse bouwperiode (Vb. nieuwbouw die 15 maanden duurt).

  Volgende zaken kunnen in een ABR-polis worden opgenomen:

  • Schade aan het gebouw in oprichting of verbouwing (vb stormwind blaast een pas gemetste muur omver; een kraan van een aannemer botst tegen de gevel).
  • De aansprakelijkheid ten opzichte van derden en buren. Zowel de gewone aansprakelijkheid op basis van art. 1382 en volgende als art. 544 (burenhinder) is gedekt!


  "Burenhinder" of ook "foutloze aansprakelijkheid" genoemd, is een van de belangrijkste dekkingen in een ABR-polis. Even verduidelijken: stel dat iedereen (aannemer, architect,...) alle werken volgens de regels van de kunst heeft uitgevoerd en toch begint het gebouw van uw gebuur barsten en scheuren te vertonen of te verzakken. Welnu dan is de eigenaar/bouwheer wettelijk gezien toch aansprakelijk voor die schade en zal hij/zij de gebuur moeten vergoeden. Gewoon omdat hij/zij er aan het bouwen is. Ook al werd er dus geen enkele aantoonbare fout gemaakt. Die schade is niet door andere standaardpolissen zoals de familiale verzekering gedekt!

  De verzekering van uw bestaand goed (vb bestaande handelsruimte gekocht die u wenst uit te breiden: dan kan zowel het bestaande pand als het nieuw te bouwen gedeelte door de ABR in "omnium" gedekt worden.

  • Een gebrek in het product/foutief deel.
  • Een teken-, reken- of ontwerpfout door uw ingenieur, aannemer of architect.


  De polis voorziet wel een franchise (eigen risico). Deze varieert in functie van de grootte van het project en in functie van de risicograad. Zo zal bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van een winkelpand tussen twee andere gebouwen (met eventuele grondwaterpeilverlaging) een hogere vrijstelling worden toegepast dan voor een vrijstaand gebouw.

  Een ABR-polis is zonder meer specialistenwerk. Vraag advies bij Henderickx & C°. We hebben ruime ervaring met dergelijke polissen en maken een ontwerp volledig op maat van uw bouwproject.

  Download hier de informatiefiche voor het aanvragen van een ABR-polis >>